Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Budowa urządzenia komunikacji głosowej w warunkach produkcyjnych dla osób głuchoniemych

Authors

Paweł Czekała (WBMiZ), Krzysztof Paszak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Budowa urządzenia komunikacji głosowej w warunkach produkcyjnych dla osób głuchoniemych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.