Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Filip Górski

PBN ID

3972577

ResearcherID

M-6037-2014

ORCID

0000-0001-8548-2544

Google Scholar

QeHoJ58AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (38)

Legenda:  Punktacja MNiSW Punktacja IF Indeksowane w WoS

Rozdziały (36)

Legenda:  Indeksowane w WoS