Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Filip Górski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

filip.gorski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 08

PBN ID

3972577

ResearcherID

M-6037-2014

ORCID

0000-0001-8548-2544

Google Scholar

QeHoJ58AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (40)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (37)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS