Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie procedury dokumentowania zmian w procesach produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Adam Kapała (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie procedury dokumentowania zmian w procesach produkcyjnych w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.