Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie wpływu twardości i struktury żeliwa szarego EN-GJL 200 na jego skrawalność

Authors

Sławomir Olejnik (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Badanie wpływu twardości i struktury żeliwa szarego EN-GJL 200 na jego skrawalność

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.