Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tadeusz Chwalczuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

tadeusz.chwalczuk@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 23

ORCID

0000-0002-4009-0552

ResearcherID

H-7153-2014

Google Scholar

LzkHu98AAAAJ&hl=pl

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (34)

Rozdziały (11)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (6)

Recenzje prac dyplomowych (14)