Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena uchwytów narzędziowych pod kątem efektów technologicznych obróbki

Authors

Szymon Szczepaniak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ocena uchwytów narzędziowych pod kątem efektów technologicznych obróbki

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.