Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ interpolacji powierzchni krzywoliniowych na chropowatość powierzchni podczas frezowania

Authors

Kasper Chełmiński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ interpolacji powierzchni krzywoliniowych na chropowatość powierzchni podczas frezowania

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.