Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza sposobów zabezpieczenia ścian wykopu pod budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową

Authors

Mateusz Sobczyk (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza porównawcza sposobów zabezpieczenia ścian wykopu pod budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.12.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.