Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kształtowanie w algorytmach uczenia głębokiej architektury kognitywnej

Authors

Filip Andrzejewski (WI), Piotr Jaszkiewicz (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Kształtowanie w algorytmach uczenia głębokiej architektury kognitywnej

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

15.10.2019