Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie wydajności środowisk dla obliczeń typu MapReduce

Authors

Jakub Pięta (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Porównanie wydajności środowisk dla obliczeń typu MapReduce

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.10.2019