Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Weryfikacja i wymuszanie zgodności w platformach mikro-usługowych na przykładzie service mesh ISTIO

Authors

Kamil Piotrowski (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Weryfikacja i wymuszanie zgodności w platformach mikro-usługowych na przykładzie service mesh ISTIO

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.