Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza organizacji procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Aleksandra Szewczyk (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza organizacji procesu produkcyjnego w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.