Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza gospodarki magazynowej i transportu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie transportowym

Authors

Gabriela Sieradzan (WIZ), Natalia Olivares (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza gospodarki magazynowej i transportu towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie transportowym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

15.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.