Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt magnetoelektrycznego generatora małej mocy o pionowej osi obrotu

Authors

Adam Kaczmarek (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt magnetoelektrycznego generatora małej mocy o pionowej osi obrotu

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.02.2020