Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krzysztof Kowalski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

krzysztof.kowalski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 25 95

ORCID

0000-0003-3135-3610

ResearcherID

N-2447-2014

Artykuły (21)

Rozdziały (4)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (28)

Recenzje prac dyplomowych (46)