Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Kostrukcja bionicznej protezy ręki

Authors

Andrzej Woźny (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Kostrukcja bionicznej protezy ręki

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.02.2020