Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Prototypowanie silnika pneumatycznego z zastosowaniem wytwarzania przyrostowego

Authors

Jakub Wyrzykiewicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Prototypowanie silnika pneumatycznego z zastosowaniem wytwarzania przyrostowego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.