Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Radosław Wichniarek

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 08

PBN ID

3922106

ResearcherID

F-8199-2014

ORCID

0000-0003-0714-7462

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 75%
2.4 Inżynieria biomedyczna: 25%

Artykuły (42)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS