Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Narzędzie do automatyzacji procesu weryfikacji zmian w trakcie testów aplikacji webowych

Authors

Patryk Dolata (WIiT), Mateusz Wiśniewski (WIiT), Dominik Grzelak (WIiT), Krzysztof Łaganowski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Narzędzie do automatyzacji procesu weryfikacji zmian w trakcie testów aplikacji webowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.