Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Sylwia Kopczyńska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

sylwia.kopczynska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 44

ORCID

0000-0002-9550-3334

ResearcherID

G-1504-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (11)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (3)

Recenzje prac dyplomowych (2)