Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

CaPrl-2: System zarządzania kartami tematów prac dyplomowych

Authors

Krzysztof Karczewski (WIiT), Krzysztof Michalak (WIiT), Szymon Liszka (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN CaPrl-2: System zarządzania kartami tematów prac dyplomowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.03.2020