Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Repozytorium informacyjne o projektach i zespołach w projekcie GEANT

Authors

Iwo Małyszka (WIiT), Maciej Mościcki (WIiT), Agata Szczuka (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Repozytorium informacyjne o projektach i zespołach w projekcie GEANT

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2020