Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wyznaczanie profili uwalniania leków z materiałów hybrydowych

Authors

Aleksandra Borkowska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wyznaczanie profili uwalniania leków z materiałów hybrydowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

12.02.2020