Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie systemu działań korygujących na podstawie analizy obsługiwanych reklamacji

Authors

Jędrzej Godynicki (WIZ), Szymon Grajek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Doskonalenie systemu działań korygujących na podstawie analizy obsługiwanych reklamacji

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2020