Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

MedMan - System do zapisu i przetwarzania danych medycznych

Authors

Marianna Murawicz (WIiT), Karol Krakowski (WIiT), Magdalena Kudrycka (WIiT), Bartosz Wiśniewski (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN MedMan - System do zapisu i przetwarzania danych medycznych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

13.02.2020