Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Konstrukcja i technologia ramy wózka kolejowego

Authors

Mikołaj Drynda (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Konstrukcja i technologia ramy wózka kolejowego

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2020