Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja systemu do ewidencji i analizy kosztów jakości na wydziale Produkcji Zestawów Kardiologicznych

Authors

Ilona Herzog (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja systemu do ewidencji i analizy kosztów jakości na wydziale Produkcji Zestawów Kardiologicznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

06.08.2020