Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa habilitacyjna  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

malgorzata.jasiulewicz-kaczmarek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 65

ORCID

0000-0002-8332-3192

ResearcherID

M-1624-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 75%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 25%

Artykuły (38)

Rozdziały (36)

Książki (2)

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)