Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie a wybrane modele teoretyczne

Authors

Bartosz Jarzyński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie a wybrane modele teoretyczne

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.05.2020