Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie a wybrane modele teoretyczne

Authors

Bartosz Jarzyński (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie a wybrane modele teoretyczne

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.05.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.