Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wykorzystanie funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

Authors

Julietta Mąderek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Wykorzystanie funduszy unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej na przykładzie wybranych przedsiębiorstw

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

08.06.2020