Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Propozycja doskonaleniu procesu rekrutacji i selekcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Daria Mujta (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Propozycja doskonaleniu procesu rekrutacji i selekcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.05.2020