Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesu obsługi klienta z wykorzystaniem metod i narzędzi projakościowych w wybranym przedsiębiorstwie

Authors

Joanna Ogrodzińska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Doskonalenie procesu obsługi klienta z wykorzystaniem metod i narzędzi projakościowych w wybranym przedsiębiorstwie

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.05.2020