Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesu logistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi projakościowych w wybranym przedsiębiorstwie.

Authors

Kinga Bogdańska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Doskonalenie procesu logistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi projakościowych w wybranym przedsiębiorstwie.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.