Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenie procesu logistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi projakościowych w wybranym przedsiębiorstwie.

Authors

Kinga Bogdańska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Doskonalenie procesu logistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi projakościowych w wybranym przedsiębiorstwie.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.06.2020