Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie metod i narzędzi jakości w doskonaleniu procesu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Authors

Paulina Juszczyńska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zastosowanie metod i narzędzi jakości w doskonaleniu procesu na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.05.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.