Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ wprowadzenia stałych godzin awizacji na terminowość dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa

Authors

Marcin Płaczek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ wprowadzenia stałych godzin awizacji na terminowość dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.06.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.