Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) na wybrane właściwości fazy MAX Ti3SiC2 i kompozytu na jej osnowie.

Authors

Jakub Wiśniewski (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) na wybrane właściwości fazy MAX Ti3SiC2 i kompozytu na jej osnowie.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.08.2020