Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) na wybrane właściwości fazy MAX Ti3SiC2 i kompozytu na jej osnowie.

Authors

Jakub Wiśniewski (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) na wybrane właściwości fazy MAX Ti3SiC2 i kompozytu na jej osnowie.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

17.08.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.