Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na postrzeganie jakości produktów

Authors

Alicja Sroczyńska (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na postrzeganie jakości produktów

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.09.2020