Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja organizacji pracy w obszarze utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie z branży opakowaniowej

Authors

Paulina Salecka (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja organizacji pracy w obszarze utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie z branży opakowaniowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.09.2020