Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja badania wymagań i satysfakcji klienta w przedsiębiorstwie realizującym usługi techniczne

Authors

Patryk Rutkowski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Koncepcja badania wymagań i satysfakcji klienta w przedsiębiorstwie realizującym usługi techniczne

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.09.2020