Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Usprawnienie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Karina Tełowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Usprawnienie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.09.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.