Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przyszłość firm kurierskich w Polsce

Authors

Weronika Piskorz (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Przyszłość firm kurierskich w Polsce

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

23.09.2020