Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Metody automatycznej identyfikacji pojęć dla neurosymbolicznych systemów uczących się

Authors

Tomasz Supłat (WIiT), Tomasz Pecyna (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Metody automatycznej identyfikacji pojęć dla neurosymbolicznych systemów uczących się

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

18.09.2020