Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza egzergetyczna elektrociepłowni z silnikiem gazowym - studium przypadku

Authors

Weronika Grabowska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza egzergetyczna elektrociepłowni z silnikiem gazowym - studium przypadku

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2020