Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza egzergetyczna elektrociepłowni z silnikiem gazowym - studium przypadku

Authors

Weronika Grabowska (WIŚiE)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza egzergetyczna elektrociepłowni z silnikiem gazowym - studium przypadku

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.09.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.