Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Model Word Embeddings dla inżynierii wymagań

Authors

Laura Rakiewicz (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Model Word Embeddings dla inżynierii wymagań

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

21.09.2020