Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Anodowa oksydacja aluminium - wpływ dodatku roztworów organicznych zawierających ciecz jonową na właściwości powłoki tlenkowej

Authors

Bartosz Bryl (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Anodowa oksydacja aluminium - wpływ dodatku roztworów organicznych zawierających ciecz jonową na właściwości powłoki tlenkowej

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

20.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.