Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

grzegorz.lota@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 59

ResearcherID

M-8180-2014

ORCID

0000-0002-4329-9423

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (64)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)