Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

grzegorz.lota@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 59

ORCID

0000-0002-4329-9423

ResearcherID

M-8180-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (70)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (74)

Recenzje prac dyplomowych (58)

Wyniki (7)