Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Konstrukcja stołu z mechanizmem regulacji wysokości opartym na napędzie elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji

Authors

Vikranth Kasula (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Konstrukcja stołu z mechanizmem regulacji wysokości opartym na napędzie elektrycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

22.10.2020