Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Utrzymanie ruchu maszyn z zastosowaniem nowych narzędzi w przedsiębiorstwie XYZ

Authors

Ewelina Staniszewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Utrzymanie ruchu maszyn z zastosowaniem nowych narzędzi w przedsiębiorstwie XYZ

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.