Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Przetwarzanie rozproszone dużej skali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przeglądarkowych

Authors

Piotr Chludziński (WIiT), Szymon Chęciński (WIiT), Hubert Mijalski (WIiT), Paweł Martyniuk (WIiT)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Przetwarzanie rozproszone dużej skali z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przeglądarkowych

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.10.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.