Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Arkadiusz Danilecki

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

arkadiusz.danilecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 64

ResearcherID

L-8336-2014

ORCID

0000-0002-7952-2009

Artykuły (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska